معنی و ترجمه کلمه وابسته به قطعه اى موسیقى که در آن چند تن پشت سرهم دنباله آواز را مى گیرند به انگلیسی وابسته به قطعه اى موسیقى که در آن چند تن پشت سرهم دنباله آواز را مى گیرند یعنی چه

وابسته به قطعه اى موسیقى که در آن چند تن پشت سرهم دنباله آواز را مى گیرند

fugal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها