معنی و ترجمه کلمه وابسته به قفسه سینه به انگلیسی وابسته به قفسه سینه یعنی چه

وابسته به قفسه سینه

thoracic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها