معنی و ترجمه کلمه وابسته به قفسه سینه به انگلیسی وابسته به قفسه سینه یعنی چه

وابسته به قفسه سینه

thoracic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها