معنی و ترجمه کلمه وابسته به قلب و رگ هاى خونى به انگلیسی وابسته به قلب و رگ هاى خونى یعنی چه

وابسته به قلب و رگ هاى خونى

cariovascular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها