معنی و ترجمه کلمه وابسته به لگن خاصره به انگلیسی وابسته به لگن خاصره یعنی چه

وابسته به لگن خاصره

pelvic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها