معنی و ترجمه کلمه وابسته به مالک به انگلیسی وابسته به مالک یعنی چه

وابسته به مالک

proprietary
proprietorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها