معنی و ترجمه کلمه وابسته به مرغان و پروندگان دانه خوار به انگلیسی وابسته به مرغان و پروندگان دانه خوار یعنی چه

وابسته به مرغان و پروندگان دانه خوار

gallinaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها