معنی و ترجمه کلمه وابسته به موکارى به انگلیسی وابسته به موکارى یعنی چه

وابسته به موکارى

viticultural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها