معنی و ترجمه کلمه وابسته به نقشه بردارى جغرافیایى از ناحیه اى به انگلیسی وابسته به نقشه بردارى جغرافیایى از ناحیه اى یعنی چه

وابسته به نقشه بردارى جغرافیایى از ناحیه اى

chorographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها