معنی و ترجمه کلمه وابسته به نم نما به انگلیسی وابسته به نم نما یعنی چه

وابسته به نم نما

hygroscopic

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها