معنی و ترجمه کلمه وابسته به نیابت سلطنت به انگلیسی وابسته به نیابت سلطنت یعنی چه

وابسته به نیابت سلطنت

vice regent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها