معنی و ترجمه کلمه وابسته به نیروى کشش به انگلیسی وابسته به نیروى کشش یعنی چه

وابسته به نیروى کشش

tractive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها