معنی و ترجمه کلمه وابسته به پاپ یا اسقف به انگلیسی وابسته به پاپ یا اسقف یعنی چه

وابسته به پاپ یا اسقف

pontifical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها