معنی و ترجمه کلمه وابسته به پدیده شناسى به انگلیسی وابسته به پدیده شناسى یعنی چه

وابسته به پدیده شناسى

phenomenological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها