معنی و ترجمه کلمه وابسته به پرهیز گارى به انگلیسی وابسته به پرهیز گارى یعنی چه

وابسته به پرهیز گارى

pietist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها