معنی و ترجمه کلمه وابسته به پلک چشم به انگلیسی وابسته به پلک چشم یعنی چه

وابسته به پلک چشم

palpebral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها