معنی و ترجمه کلمه وابسته به پیدایش یا اصل هر چیز به انگلیسی وابسته به پیدایش یا اصل هر چیز یعنی چه

وابسته به پیدایش یا اصل هر چیز

genetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها