معنی و ترجمه کلمه وابسته به کالبد شناسى به انگلیسی وابسته به کالبد شناسى یعنی چه

وابسته به کالبد شناسى

anatomic
anatomical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها