معنی و ترجمه کلمه وابسته به کلمه متضاد به انگلیسی وابسته به کلمه متضاد یعنی چه

وابسته به کلمه متضاد

antonymous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها