معنی و ترجمه کلمه وابسته به کلیساى مشایخى پروتستان به انگلیسی وابسته به کلیساى مشایخى پروتستان یعنی چه

وابسته به کلیساى مشایخى پروتستان

presbyterian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها