معنی و ترجمه کلمه وابسته به کیفر شناسى به انگلیسی وابسته به کیفر شناسى یعنی چه

وابسته به کیفر شناسى

penological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها