معنی و ترجمه کلمه وابسته به گردش خون به انگلیسی وابسته به گردش خون یعنی چه

وابسته به گردش خون

circulatory

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها