معنی و ترجمه کلمه وابسته به گوشى طبى یا ضربان سنج به انگلیسی وابسته به گوشى طبى یا ضربان سنج یعنی چه

وابسته به گوشى طبى یا ضربان سنج

stethoscopic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها