معنی و ترجمه کلمه وابسته به گیاهان لب شکافته به انگلیسی وابسته به گیاهان لب شکافته یعنی چه

وابسته به گیاهان لب شکافته

labiate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها