معنی و ترجمه کلمه وابسته به یا اهل جزیره ساموا واقع در پلینزى به انگلیسی وابسته به یا اهل جزیره ساموا واقع در پلینزى یعنی چه

وابسته به یا اهل جزیره ساموا واقع در پلینزى

samoan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها