معنی و ترجمه کلمه واج شناسى به انگلیسی واج شناسى یعنی چه

واج شناسى

phonemics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها