معنی و ترجمه کلمه واحد اندازه طول نخ و ریسمان به انگلیسی واحد اندازه طول نخ و ریسمان یعنی چه

واحد اندازه طول نخ و ریسمان

lea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها