معنی و ترجمه کلمه واحد اندازه گیرى ترمودینامیک به انگلیسی واحد اندازه گیرى ترمودینامیک یعنی چه

واحد اندازه گیرى ترمودینامیک

entropy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها