معنی و ترجمه کلمه واحد سرعت دریایى معادل 6076.10 فوت در ساعت به انگلیسی واحد سرعت دریایى معادل 6076.10 فوت در ساعت یعنی چه

واحد سرعت دریایى معادل 6076.10 فوت در ساعت

knot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها