معنی و ترجمه کلمه واحد سنجس گرما به انگلیسی واحد سنجس گرما یعنی چه

واحد سنجس گرما

calorie
calory


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها