معنی و ترجمه کلمه واحد ظرفیت به انگلیسی واحد ظرفیت یعنی چه

واحد ظرفیت

valence
valency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها