معنی و ترجمه کلمه واحد مستقل موجود زنده به انگلیسی واحد مستقل موجود زنده یعنی چه

واحد مستقل موجود زنده

biont

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها