معنی و ترجمه کلمه واحد مقیاس طول انگلیسى معادل 0.9144 متر به انگلیسی واحد مقیاس طول انگلیسى معادل 0.9144 متر یعنی چه

واحد مقیاس طول انگلیسى معادل 0.9144 متر

yard


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها