معنی و ترجمه کلمه واحد وزنى برابر با 1000 کیلوگرم به انگلیسی واحد وزنى برابر با 1000 کیلوگرم یعنی چه

واحد وزنى برابر با 1000 کیلوگرم

ton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها