معنی و ترجمه کلمه واحد پول ژاپن به انگلیسی واحد پول ژاپن یعنی چه

واحد پول ژاپن

yen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها