معنی و ترجمه کلمه واحد گنجایش برق به انگلیسی واحد گنجایش برق یعنی چه

واحد گنجایش برق

farad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها