معنی و ترجمه کلمه واخواهى به انگلیسی واخواهى یعنی چه

واخواهى

protestation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها