معنی و ترجمه کلمه واردات به انگلیسی واردات یعنی چه

واردات

import
importation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها