معنی و ترجمه کلمه وارد عمل شدن به انگلیسی وارد عمل شدن یعنی چه

وارد عمل شدن

strike out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها