معنی و ترجمه کلمه وارستگى از اغفال به انگلیسی وارستگى از اغفال یعنی چه

وارستگى از اغفال

disillusion


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها