معنی و ترجمه کلمه وارسى و تصحیح کردن به انگلیسی وارسى و تصحیح کردن یعنی چه

وارسى و تصحیح کردن

proofread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها