معنی و ترجمه کلمه وازلینى که از نفت مى گیرند به انگلیسی وازلینى که از نفت مى گیرند یعنی چه

وازلینى که از نفت مى گیرند

petroleum jelly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها