معنی و ترجمه کلمه واسطه القاء به انگلیسی واسطه القاء یعنی چه

واسطه القاء

inductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها