معنی و ترجمه کلمه واسطه معاملات بازرگانى به انگلیسی واسطه معاملات بازرگانى یعنی چه

واسطه معاملات بازرگانى

broker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها