معنی و ترجمه کلمه واضح کننده به انگلیسی واضح کننده یعنی چه

واضح کننده

clarifier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها