معنی و ترجمه کلمه واقعه نگار به انگلیسی واقعه نگار یعنی چه

واقعه نگار

logger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها