معنی و ترجمه کلمه واقع بین به انگلیسی واقع بین یعنی چه

واقع بین

down to earth
pragmatic
pragmatics
realist
realistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها