معنی و ترجمه کلمه واقع در اطراف ضریع استخوان به انگلیسی واقع در اطراف ضریع استخوان یعنی چه

واقع در اطراف ضریع استخوان

periosteal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها