معنی و ترجمه کلمه واقع در بین دسته هاى خاصى به انگلیسی واقع در بین دسته هاى خاصى یعنی چه

واقع در بین دسته هاى خاصى

interspecies
interspecific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها