معنی و ترجمه کلمه واقع در جلو سر به انگلیسی واقع در جلو سر یعنی چه

واقع در جلو سر

procephalic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها