معنی و ترجمه کلمه واقع در جلو مغز به انگلیسی واقع در جلو مغز یعنی چه

واقع در جلو مغز

prosencephalic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها